Bursa Türbe ve Müzeler - Yıldırım Türbesi
 
Yıldırım Külliyesi içinde bulunan türbe, 809-1406 yılında yapılmıştır.

Yıldırım Beyazıt ın Oğlu Emir Süleyman tarafından, Yıldırım Beyazıt için yaptırmıştır. Mimarı ise Hüseyin oğlu Ali dir. Yıldırım Beyazıt öldüğü zaman ilk önce Akşehir de gömülmüştür.

Daha sonra oğlu Musa Çelebi cesedini Bursa ya getirmiştir. 1413 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey, Bursa kuşatması sırasında Beyazıt'ın türbedeki cesedini çıkartıp yaktırmıştır.

Dikdörtgen planlı olan türbenin üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüştür.

Türbenin revaklı girişinin üzeri ise üç küçük kubbe ile örtülmüştür. Osmanlı mimarisinin ilk revaklı türbesidir. Giriş revaklarının önünde iki renkli sütun vardır. Kapının sivri kemerli nişi altında altın yaldızlı mermer süslemeleri vardır. Burada üç sıra halinde bir kitabe vardır.

Asıl mekân 11 x 11 metre boyutlarında kare planlıdır. Duvarları iki sıra kesme taş ve bir sıra tuğla ile örülmüş olan türbenin içi, dokuz pencere ile aydınlatılmaktadır. Pencereler sivri kemerlidir.
 

PANORAMİK İZLE

Türbede çok güzel süslemeler vardır. Türbe, önündeki revakıyla daha sonra yapılan revaklı Osmanlı türbelerinin öncüsü olmuştur.

Revakları asıl mekandan yüksektedir. 1649, 1669, 1825 ve 1878 yıllarında onarımlar görmüştür. En büyük tahribatı ise 1855 yılı depreminde görmüştür. Hatta Sedat Çetintaş bu tarihten sonra binanın yeniden yapıldığını bile savunur. Ayverdi bu görüşe asla katılmaz. Sultanın sandukası pirinç bir parmaklıkla çevrilmiştir.

Türbenin içinde Yıldırım Beyazıt'ın sandukasının dışında; oğlu İsa Çelebi nin (Öl. 1405) sandukası vardır, önceleri türbede iki sanduka daha olduğu söylenir.

 
Esmaü'l Hüsna

Esmaü'l Hüsna "En Güzel İsimler" demektir.
En güzel isimler Allah Teâlâ'nındır.
Bu isimler sıfat olarak da kullanılır. Cenabı Hakk'a ait olan pek çok isim mevcuttur; onların sayısını ancak kendisi bilir.

Yasin-i Şerif

1. يس
1. Yasın
1 - Yâsîn
2. وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ 3. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
2. Vel kur'anil hakiym

Kim Yaptırdı?

Yıldırım Bayezıd tarafından mimar Ali Neccar'a 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır.
Ulu Cami, Bursa’nın en görkemli camisidir ve en önemli tarihi yapılarındandır. Evliya Çelebi’nin ifadesi ile Bursa’nın Ayasofayası’dır.

 • VAV Harfinin Önemi

  • En önemli anlamı, insanın anne karnındaki duruşunu temsil ediyor.

  • Vav harfini taşıyanların, sonsuz neşe ve huzur bulacaklarına, iç sıkıntılarından ve rahatsızlıklarından kurtulacağına inanılır.
   

 • Kabe Kapısının Örtüsü

  • Bugünkü bulunduğu yer: Hutbe'nin sağ tarafında büyükçe biraz yüksekçe bir yere asılmıştır.

  • Sadece Siyah bir örtü görünümündedir.

  • Çoğu kişi ne olduğunu bilmez.
   

 • Tarihi Minber'in Sırrı

  Minber bütünüyle kainatı sembolize ediyor.

  Minberin giriş kapısının üzerindeki kitabede altın yaldızla Osmanlıca olarak, 'Yıldırım Beyazıt Han tarafından hicri 804 (miladı 1402) yılında yaptırılmıştır' ibaresi yer alıyor.
   


Tüm bilgiler ve fotoğraflar mevcut internet sitelerinden toplanarak hazırlanmıştır. Doğruluğu kesin değildir.