Bursa Ulu Camii'nde Görev Yapmış İmamlar.

 
 

Başlangıcından günümüze kadar Ulucâmii'nde görev yapan imâmlar hakkında geniş malûmata sahip değiliz. Bununla birlikte vefeyât ve sicillerden hareketle ulaşılabilmiş liste aşağıdaki gibidir;

52. İmâm-ı Sânî Ali Naci Sevinç Hoca (1975)
51. Baş İmâm Şükrü Karaefe
50. Hacı Ahmed Efendi
49. Mustafa Rıza Efendi (1328/1910)
48. Mehmed Efendi (1326/1908)
47. Hafız İsmail Efendi (1308/1890)
46. Hafız Esad Efendi
45. Es-Seyyid Hafız İsmail Efendi (1293/1876)
44. Hacı Hafız İbrahim Efendi (1258/1842)
43. Sadizâde Abdullah Efendi (1238/1822)
42. Ahmed Bey Efendi (Hafız) (1232/1816)
41. Saatçi Es-Seyyid Hafız İbrahim Efendi (1221/1806)
40. Es-Seyyid İbrahim Efendi (1225/1810)
39. Mahmud Efendi b. El-Merhum Ahmed Efendi
38. Şeyh Ahmed Efendi
37. Ahmed Efendi (1197/1783)
36. Es’ad Efendi (1192/1778)
35. Bülbül Hafız Abdullah Efendi (1192/1778)
34. Karahıdırlızâde Halil Efendi
33. Süleyman Efendi (1189/1775)
32. Kürdzâde Hattat İbrahim Efendi (1145/1732)
31. Kürd Mustafa Efendi (1010/1601)
30. Abdurrahim Efendi (1135/1723)
29. Vidinlizâde Ahmed Efendi (1129/1717)
28. Ahmed Efendi (1080/1669)
27. Ali Efendi ibn Ahmed Ağa
26. Halil Efendi İbn Ahmed Efendi
25. Süleyman Halife
24. Abdullah Efendi (1061/1650)
23. Seyyid Mehmed Bedâyi Efendi (1069/1658)
22. Şerbetçizâde İbrahim Efendi (1069/1658)
21. Ahmed Efendi b. Süleyman (1057/1647)
20. Mevlana İbrahim
19. Müezzinzâde Şeyh Ahmed Efendi (1054/1644)
18. Mustafa b. Fazlullah
17. Ahmed Efendi ve Abdullah Efendi (1046/1636)
16. Mehmed b. Nurullah (1041/1631)
15. Alâüddin Efendi
14. Mustafa Efendi İbn Yusuf (1034/1625)
13. Mustafa b. Ali Dede (1032/1623)
12. Ali Efendi b. Mehmed Çelebi (1022/1613)
11. Abdullah Efendi İbn Hüseyin (1029/1620)
10. Şeyh Ali Efendi (1007/1598)
9. Mehmed Efendi ibn Hüsam (1018/1609)
8. Alâüddin Efendi (1003/1594)
7. Emrullah Halife b. Piri
6. Ali Çelebi b. El-Hac Mehmed
5. Eş-Şeyh Ali El-Aclûnî (973/1565)
4. Mevlana Muslihıddin
3. Mevlana Cemal b. Emir (877/1472)
2. Mevlana Süleyman (870/1465)
1. Süleyman Çelebi (825/1422)

Mimar Ali NECCAR Kimdir?

Sultan II. Bayezid dönemi mimarları arasında da yer alan Ali Neccar, 932/1525- 1526 tarihli defterde de"cemaat-ı mi 'Maran'a kayıtlıdır. Günlük 23 akçe aylık ise 678 akçe ücret almıştır.

Ali Neccar'ın günlük ve aylık olarak aldığı bu ücretten dönemin Hassa mimarları içerisinde en tecrübeli üstad bir mimar olduğu anlaşılmaktadır.

Çünkü bu defterde cemaat-ı mi marandan oldukları belirtilen 17 kişiden sadece Ali Neccar'a günlük ve aylık olarak bu yüksek ücretler verilmiştir.

İstanbul'un Fethinden sonra bayındırlık çalışmalarında da görev almıştır.

Ali Neccar, Mimarbaşı Alaaddin'den sonra gelen ikinci mimar olup, Ayasofya Camiinin de tamiratını yapan mimardır.

 
       
 
 
Esmaü'l Hüsna

Esmaü'l Hüsna "En Güzel İsimler" demektir.
En güzel isimler Allah Teâlâ'nındır.
Bu isimler sıfat olarak da kullanılır. Cenabı Hakk'a ait olan pek çok isim mevcuttur; onların sayısını ancak kendisi bilir.

Yasin-i Şerif

1. يس
1. Yasın
1 - Yâsîn
2. وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ 3. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
2. Vel kur'anil hakiym

Kim Yaptırdı?

Yıldırım Bayezıd tarafından mimar Ali Neccar'a 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır.
Ulu Cami, Bursa’nın en görkemli camisidir ve en önemli tarihi yapılarındandır. Evliya Çelebi’nin ifadesi ile Bursa’nın Ayasofayası’dır.

 • VAV Harfinin Önemi

  • En önemli anlamı, insanın anne karnındaki duruşunu temsil ediyor.

  • Vav harfini taşıyanların, sonsuz neşe ve huzur bulacaklarına, iç sıkıntılarından ve rahatsızlıklarından kurtulacağına inanılır.
   

 • Kabe Kapısının Örtüsü

  • Bugünkü bulunduğu yer: Hutbe'nin sağ tarafında büyükçe biraz yüksekçe bir yere asılmıştır.

  • Sadece Siyah bir örtü görünümündedir.

  • Çoğu kişi ne olduğunu bilmez.
   

 • Tarihi Minber'in Sırrı

  Minber bütünüyle kainatı sembolize ediyor.

  Minberin giriş kapısının üzerindeki kitabede altın yaldızla Osmanlıca olarak, 'Yıldırım Beyazıt Han tarafından hicri 804 (miladı 1402) yılında yaptırılmıştır' ibaresi yer alıyor.
   


Tüm bilgiler ve fotoğraflar mevcut internet sitelerinden toplanarak hazırlanmıştır. Doğruluğu kesin değildir.